Bezpodstawne wzbogacenie spadkobiercy

     Spadkobierca, który przejął działkę przejął ją w stanie ulepszonym, w stosunku do stanu, w jakim otrzymałby ją gdyby Państwo na niej nie gospodarowali. Różnica owa, między stanem faktycznym, a tym który były bez Państwa ingerencji jest korzyścią spadkobiercy i to korzyścią nie mającą podstawy prawnej. Po jego stronie zachodzi, zatem bezpodstawne wzbogacenie, do którego zwrotu powinien być zobowiązany.


     Zgodnie z prawem cywilnym i jeżeli bezpodstawne wzbogacenie rzeczywiście ma miejsce należy się Państwu zwrot wskazanej różnicy, po odjęciu korzyści, jakie Państwo otrzymali z korzystania z nieruchomości ? jeśli takowe były. Wartość pracy należy wyliczyć zgodnie z przeciętną normą wynagrodzenia za wykonywane na działce czynności, jaka panuje na lokalnym rynku pracy. Wartość roszczenia podaje się w pozwie, jeżeli sąd uzna ją za niewłaściwą sam ją ustali.


     Właściwą drogą dochodzenia roszczeń jest postępowanie cywilne, przed jego wszczęciem można wszakże wezwać spadkobiercę do zawarcia ugody przed sądem ? wniosek o to wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przeciwnika. Należy to jednak czynić w sytuacjach, gdy istnieje szansa na zawarcie ugody. Sądem właściwym dla postępowania cywilnego ? sądem, gdzie należy złożyć powództwo jest sąd, w którego okręgu położona jest nieruchomość

Calia Różańscy - Logo
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
  • Ikona - obserwuj nas na Instagram