Kto wystawia Kartę Zgonu?

Karta Zgonu wystawiana jest przez lekarza. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący oddział, na którym osoba zmarła przebywała. Jeżeli zgon nastąpił w domu, należy wezwać:

- lekarza rodzinnego - w dni powszednie w godzinach pracy przychodni;

- lekarza pogotowia ratunkowego - po godzinie 18:00 i w dni wolne od pracy.

Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Po przeprowadzeniu sekcji, co może potrwać kilka dni, Zakład wystawi kartę zgonu na podstawie dokumentu tożsamości osoby zmarłej (zawierającego numer PESEL tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz po przedłożeniu zezwolenia prokuratury na pochowanie zwłok.

 

Karta Zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu i jest podstawą do wystawienia Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), właściwy dla miejsca, w której nastąpił zgon. Szczegółowe warunki odbioru karty zgonu i odbioru zwłok oraz uiszczenia opłat za ich przechowanie ustalają poszczególne zakłady medycyny sądowej.

UWAGA!!!

 

Rodzina MA PRAWO WYBORU firmy pogrzebowej, która zajmie się pochówkiem niezależnie czy zgon nastąpił w domu, szpitalu, w skutek nieszczęśliwego wypadku objetego postępowaniem prokuratorskim.

PAMIĘTAJ !!!- często "życzliwe" podpowiedzi kogoś z personelu, sugerujące:
"co masz dalej robić" lub "gdzie się udać" wskazujące akurat tylko jedną firmę pogrzebową, nie są bezinteresowne.

Calia Różańscy - Logo
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
  • Black Facebook Icon
  • Czarny Instagram Ikona