G-KXN3C22MSY
 

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

 

     Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalne lub rentowe. Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń ? należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe.

RP-18

Calia Różańscy - Logo
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
  • Ikona - obserwuj nas na Instagram