Co zrobić gdy zgon bliskiej osoby nastąpił w szpitalu lub hospicjum?

 1. W chwili powiadomienia o śmierci przez szpital bądź hospicjum, prosimy o kontakt na nasz całodobowy numer telefonu 601-40-35-38 w celu uzgodnienia procedury odbioru zwłok oraz przewiezienia osoby zmarłej do naszego prosektorium.

 2. W najbliższym dniu roboczym należy udać się do oddziału szpitala bądź hospicjum, celem odbioru karty statystycznej zgonu.

 3. Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon z dowodem osobistym osoby zmarłej i kartą statystyczną zgonu po akt zgonu (1 szt. wydawana jest bezpłatnie).

 4. Udając się do naszego zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby zlecającej pochówek,

  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą - skrócone odpisy aktów stanu cywilnego,

  • zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty;  jeśli zmarły nie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu/rentowemu, tytułu do wypłaty zasiłku pogrzebowego może udzielić osoba zlecająca.

 •  

 • Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA oraz biurze emerytalnym SW lub w celu bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu z tytułu powyższych wniosków na miejscu w naszych biurach.

 

UWAGA!!!

 

Rodzina MA PRAWO WYBORU firmy pogrzebowej, która zajmie się pochówkiem niezależnie czy zgon nastąpił w domu, szpitalu, w skutek nieszczęśliwego wypadku objetego postępowaniem prokuratorskim.

PAMIĘTAJ !!!- często "życzliwe" podpowiedzi kogoś z personelu, sugerujące:
"co masz dalej robić" lub "gdzie się udać" wskazujące akurat tylko jedną firmę pogrzebową, nie są bezinteresowne.

Calia Różańscy - Logo
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
 • Black Facebook Icon
 • Czarny Instagram Ikona