Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Aktualizacja: 3 sty 2020


Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z 12, ZER-MSWiA),

  • Skrócony odpis aktu zgonu,

  • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

  • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego - Akt małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska - Akt urodzenia gdy nazwisko rodowe nie uległo zmianie - oraz dowód osobisty do potwierdzenia tożsamości.)

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzającej pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.


#Calia_Różańscy #zasiłek_pogrzebowy #dokumenty_do_zasiłku_pogrzebowego

65 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Akt Zgonu

Calia Różańscy - Logo
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
  • Ikona - obserwuj nas na Instagram