G-KXN3C22MSY
top of page
Szklana tablica nagrobkowa z Aniołkiem w tle.webp
Całodobowy
kontakt i przewóz:
+48 601-40-35-38
+48 (32) 265-23-35
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
logo g+
  • Zdjęcie autoraCR

Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Zaktualizowano: 25 maj 2022


Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12)

Druk wniosku w celu jego wypełnienia możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-12").

Odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,

Dokumenty potwierdzające Twój stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą (np. dowód osobisty lub skrócone odpisy aktu stanu cywilnego) zawierające wymagane dane, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Uwaga!


Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzającej pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.


 

Więcej informacji przeczytasz w poradniku „Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?” w zakładce przez Internet, osobiście lub pocztą.


 

166 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page