G-KXN3C22MSY
 

Co zrobić gdy zgon bliskiej osoby nastąpił w domu?

Aktualizacja: 26 lis 2020


Rozpacz po śmierci bliskiej osoby

Kiedy ktoś Bliski umiera, ciężko zebrać myśli i opanować emocje, zwłaszcza w chwili, gdy miało to miejsce w domu. Co zrobić w takim momencie? Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji dotyczących działań, jakie trzeba podjąć.

1. Wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie - zależnie od pory dnia,

a) Jeśli zgon nastąpił w godzinach pracy rejonowego ośrodka zdrowia, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym w przychodni.

- lekarz stwierdza zgon,

- wystawia kartę zgonu

b) Jeśli zgon nastąpił wieczorem i nie ma możliwości skontaktować się z lekarzem rodzinnym, należy wezwać pogotowie wybierając numer telefonu 999 lub 112.

- lekarz lub ratownik medyczny stwierdza zgon,

- lekarz wystawia kartę zgonu, natomiast ratownik medyczny jedynie kartę informacyjną, na podstawie której karta zgonu może być wystawiona przez lekarza - należy zwrócić uwagę na otrzymany dokument,

- jeżeli otrzymaliśmy kartę informacyjną, należy udać się następnego dnia do lekarza rodzinnego, który wyda kartę zgonu.


2. Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z wybranym przez siebie Zakładem Pogrzebowym.

Pracownicy Zakładu Pogrzebowego - Calia Różańscy w Czeladzi, pełnią całodobowe dyżury pod nr telefonu 601-40-35-38, związane z przyjmowaniem zgłoszeń na wykonanie eksportacji ciał, tj. przewozu osób zmarłych do chłodni.


4. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon, aby dokonać jego zgłoszenia oraz odebrać bezpłatny egzemplarz aktu zgonu. W tym celu trzeba zabrać ze sobą:

  • własny dokument tożsamości,

  • dowód osobisty osoby zmarłej,

  • kartę zgonu.

5. Udając się do naszego Zakładu Pogrzebowego, w celu umówienia szczegółów pogrzebu, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby zlecającej pochówek,

  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą - skrócone odpisy aktów stanu cywilnego,

  • zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty;  jeśli zmarły nie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu/rentowemu, tytułu do wypłaty zasiłku pogrzebowego może udzielić osoba zlecająca.

Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA oraz biurze emerytalnym SW lub w celu bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu z tytułu powyższych wniosków na miejscu w naszym Biurze Pogrzebowym.

#Calia_Różańscy

#poradnik_pogrzebowy

#formalności_pogrzebowe

#co_zrobić_gdy_zgon_nastąpił_w_domu