G-KXN3C22MSY
top of page
Szklana tablica nagrobkowa z Aniołkiem w tle.webp
 • Zdjęcie autoraCR

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zaktualizowano: 16 maj 2022


Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznanym osobie, która pokryła i udokumentowała koszty pogrzebu, po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

 9. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

 10. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

 11. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej wymienionej w punktach 1–4, 8 i 10.

Uwaga!

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.


Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 11, są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

 • rodzeństwo,

 • dziadkowie,

 • wnuki,

 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego oraz osobie obcej, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

115 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentarer


Całodobowy
kontakt i przewóz:
+48 601-40-35-38
+48 (32) 265-23-35
 • Ikona - Dołącz do nas na facebook
logo g+
bottom of page