G-KXN3C22MSY
top of page
Szklana tablica nagrobkowa z Aniołkiem w tle.webp
  • Zdjęcie autoraCR

Urlop na zorganizowanie pogrzebu

pracownik wnioskujący o urlop okolicznościowy na zorganizowanie pogrzebu

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje członkom rodziny na zorganizowanie pogrzebu?

Jedną z okoliczności rodzinnych i prywatnych, na jakie udzielany jest urlop okolicznościowy, jest pogrzeb. Śmierć bliskiej osoby to powód uzasadniający wnioskowanie o dodatkowe, płatne dni urlopu. Ilość dni urlopu okolicznościowego uzależniona jest ściśle od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Zgodnie z wersją czasową z dnia 24.11.2014 Tekstu jednolitego (bieżący Dz. U. z 2014 r. poz. 1632 §15) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy, pracownika na czas:

  • 2 dni - w związku z okolicznością zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

  • 1 dzień - w związku z okolicznością zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jak udokumentować uprawnienie do urlopu?

Pracownik, który będzie zamierzał skorzystać z urlopu okolicznościowego, może zostać poproszony przez pracodawcę o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczność, na którą chce wziąć dni wolne od pracy. W przypadku pogrzebu takim dokumentem będzie kopia odpisu aktu zgonu.

Czy mam prawo do wynagrodzenia z tytułu urlopu?

Za okres zwolnienia od pracy w związku ze śmiercią oraz organizacją pogrzebu członka rodziny, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu okolicznościowego, nie nabywa prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu śmierci i/lub pogrzebu. Warunkiem wykorzystania dodatkowych dni urlopu jest, aby czas ten był powiązany z danymi wydarzeniami, np. z przygotowaniami do pogrzebu. Czas ten może zostać wykorzystany na, załatwienie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, Zakładzie Pogrzebowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli Pracownik jest uprawniony do wykorzystania dwóch dni, nie ma obowiązku wykorzystywać ich dzień po dniu – może wnioskować o przydzielenie należnych dni razem lub osobno.

 

Zdając sobie sprawę, jak wiele spraw spada na rodzinę zmarłego, w chwili gdy jej myśli koncentrują się wokół zupełnie innych tematów, postanowiliśmy skrócić Państwu czas załatwiania formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego w ZUS i umożliwiliśmy państwu odebrania zasiłku w naszym Zakładzie Pogrzebowym.


 

172 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


Całodobowy
kontakt i przewóz:
+48 601-40-35-38
+48 (32) 265-23-35
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
logo g+
bottom of page