G-KXN3C22MSY
top of page
Szklana tablica nagrobkowa z Aniołkiem w tle.webp

Kto wydaje pierwszy Akt Zgonu?

Zaktualizowano: 10 godzin temu


wzór aktu zgonu

Pierwszy Akt Zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć, na podstawie kartę zgonu wystawionej przez lekarza.


Zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok jest potrzebne w przypadkach śmierci nagłej (np. wypadek) bez obecności lekarza (w domu) lub bez możliwości ustalenia przyczyny zgonu. Prokurator sporządza oddzielne pismo lub umieszcza stosowną adnotację w karcie zgonu. Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od śmierci. Gdy nastąpił w skutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od śmierci.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  • współmałżonek osoby, która zmarła,

  • pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,

  • pełnomocnik jednej z powyższych osób. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika,

  • osoby mieszkające w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  • administrator domu, w którym nastąpił zgon.

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub w innym zakładzie - np. hospicjum, domu pomocy społecznej - do zgłoszenia zobowiązana jest placówka, jednak najczęściej czynność ta cedowana jest na członków rodziny, więc należy sprawdzić, czy obowiązek ten został wykonany. 

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania Aktu Zgonu potrzebne są:

  • Karta Zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon,

  • dowód osobisty osoby zmarłej, dotyczy to też sytuacji śmierci dziecka, któremu wyrobiony został już dowód osobisty,

  • odpis aktu urodzenia (po śmierci dziecka, gdy nie posiada jeszcze dowodu osobistego).

Skrócony odpis Aktu Zgonu wydawany jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu - Oddzielny wniosek jest potrzebny jedynie przy ubieganiu się o kolejne odpisy w następnych dniach, a nie w chwili sporządzania aktu. 

Należy w nim podać, do czego jest nam potrzebny odpis oraz czy odbierzemy go w tym samym urzędzie, czy w innym, np. właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą - 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny.

Odpisy zupełne potrzebne są jedynie na życzenie sądu, notariusza lub innego organu czy urzędu.

Jeśli do zgonu doszło za granicą i nie został on tam zarejestrowany, można zarejestrować go w Polsce.

Uwaga! Należy sprawdzać, czy dane w karcie zgonu, akcie zgonu oraz odpisach są zgodne z prawdą.

Odpis aktu zgonu jest potrzebny m.in. do załatwienia formalności pogrzebowych oraz postępowania spadkowego. W praktyce pierwszy bezpłatny odpis pozostawia się w zakładzie pogrzebowym, celem rozliczenia zasiłku pogrzebowego w ZUS. 

 

UWAGA!!!

Rodzina MA PRAWO WYBORU firmy pogrzebowej, która zajmie się pochówkiem niezależnie czy zgon nastąpił w domu, szpitalu, w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego postępowaniem prokuratorskim.

PAMIĘTAJ !!!- często "życzliwe" podpowiedzi kogoś z personelu, sugerujące: "co masz dalej robić" lub "gdzie się udać" wskazujące akurat tylko jedną firmę pogrzebową, nie są bezinteresowne.

 

2027 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
logo g+
bottom of page